Garantie

Vraag uw dealer naar garantie termijnen en bepalingen op de Heiniger scheermachines. Bij aanspraak op garantie kunt u zich wenden tot de lokale dealer,  met de originele garantiekaart en bewijs van aankoop.